O mnie

 

Jestem certyfikowanym rzeczoznawcą samochodowym i maszynowym, wpisanym na Listę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z numerem RS001304.

Posiadam certyfikaty rzeczoznawcy samochodowego i maszynowego wydane przez Europejskie Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej TUVPOL. Od 2002r.

Jestem rzeczoznawcą samochodowym Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych. 

 

Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, którą ukończyłem z tytułem magistra inżyniera mechanika.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży motoryzacyjnej. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą Moto-Ekspert Dariusz Sobania.

Za wykonane usługi wystawiam faktury VAT.


Zapraszam do korzystania z moich usług. 

 

Oferta

 

Wykonuję Ekspertyzy i Opinie Techniczne w zakresie:

  

 • oceny stanu technicznego pojazdów, w tym określenie czy pojazd miał wykonywane naprawy powypadkowe
 • ustalenia przyczyn awarii pojazdów, silników
 • weryfikacji i oceny jakości wykonanej naprawy pojazdu
 • wyceny wartości rynkowej pojazdów, w tym dla urzędów skarbowych, celnych i firm leasingowych
 • wyceny wartości pojazdu w stanie uszkodzonym (tzw. wartości pozostałości)
 • wykonania kalkulacji napraw powypadkowych
 • weryfikacji kosztorysów i kalkulacji napraw
 • weryfikacji wycen i rozliczenia szkód komunikacyjnych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • ustalenia danych identyfikacyjnych pojazdu
 • wyceny wartości rynkowej maszyn, urządzeń oraz środków technicznych, w szczególności maszyn budowlanych i rolniczych
 

Certyfikaty

 

Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego nr 661/15

Certyfikat rzeczoznawcy maszynowego nr 27/2015

 

Podstawa Prawna

  

Status Rzeczoznawcy Samochodowego określa Art. 79a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.Rzeczoznawcą Samochodowym jest osoba, która:

 

 1. (uchylony),
 2. posiada wyższe wykształcenie,
 3. posiada 5-letnią wymaganą praktykę zawodową w dziedzinie związanej z motoryzacją,
 4. posiada prawo jazdy kategorii A, B oraz C1 lub C,
 5. nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
 6. posiada certyfikat w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji,
 7. została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.

 

Lista Rzeczoznawców Samochodowych dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem 

 

Kontakt

 

Moto-Ekspert Dariusz Sobania

ul. Pułtuska 42/6

53-116 Wrocław

tel: (+48) 506065505

e-mail: moto-ekspert@o2.pl