moto ekspert
rzeczoznawstwo samochodowe

mgr inż. Dariusz Sobania

Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy i Maszynowy

RS001304 z Listy Rzeczoznawców Samochodowych Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej